Pro klienty

Agenturní zaměstnávání

Agenturní zaměstnání je zaměstnanecký poměr, který je v našich zemích rok od roku více využívaný. Je ceněn především pro svou rychlost, flexibilitu a absenci nadbytečné administrativy pro společnost, která si chce tyto zaměstnance najmout.

Agenturní zaměstnání je k vidění převážně u zahraničních společností, které mohou zaměstnat pouze omezený počet pracovníků, ale jejich potřeba je několikanásobně vyšší. V této chvíli mohou zahraniční společnosti zaměstnance outsourcovat nebo najmout agenturního zaměstnance.

Promercatory poskytuje svým zákazníků obě formy zaměstnávání – agenturní zaměstnání i outsourcing. Naše zkušenosti však ukazují, že motivace, pracovní výkon i sounáležitost se společností, kam je zaměstnanec přidělen, je vyšší u agenturního zaměstnance, proto tento typ „najímání" zaměstnanců našim klientům vzhledem k efektivitě doporučujeme.

 Agenturní zaměstnávání Promercatory:

  • Specializujeme se na agenturní zaměstnávání pro obchodní společnosti především v oblasti zdravotnictví
  • Zaměstnáváme Back Office i Front Office zaměstnance:

agenurní zaměstnanci

V případě zájmu nás prosím kontaktujte ZDE. Po vzájemné konzultaci vám připravíme individuální nabídku.

 

Principy agenturního zaměstnávání

Agenturní zaměstnání je klasický zaměstnanecký poměr, na který se vztahuje Zákoník práce. (Zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce, § 308 - § 309). Zaměstnanec se podpisem pracovní smlouvy stává zaměstnancem agentury práce.

Hlavním principem této formy zaměstnávání je "umístění" zaměstnanců agentury práce ve společnostech našich klientů. Tyto společnosti uzavírají s naší agenturou "Dohodu o přidělení zaměstnance". Promercatory následně uděluje svému zaměstnanci "Pokyn k přidělení" k dané společnosti. Zaměstnanec tedy vykonává práci pod vedením společnosti našeho klienta a my vyřizujeme veškerou personální a mzdovou agendu.

 

Jedná se tedy o legální, vyvážený, trojstranný pracovněprávní vztah.

 

Agenturní zaměstnávání je v souladu s platnými právními předpisy vyhrazeno pouze agenturám práce, které jsou oprávněny provádět jej výlučně na základě příslušného povolení vydaného Generálním ředitelstvím Úřadu práce ČR.

 

 

 

© 2012 Promercatory Promercatory